7 งานผ่านเลนส์ของช่างภาพมอเตอร์ไซต์ ใครไปแล้วบ้าง?

7 งานผ่านเลนส์ของช่างภาพมอเตอร์ไซต์ ใครไปแล้วบ้าง?

ณัฐพงษ์ เชี่ยวเจริญ “เชี่ยว” ช่างภาพสายถ่ายมอเตอร์ไซต์ เปิดกรุภาพจำของงานที่ประทับใจ ไม่มีหลักเกณฑ์ในการเลือกแต่อย่างใด เอาแบบที่ชอบๆ ประเภทผ่านตาแล้วตรึงใจ ใครเคยไปงานเหล่านี้จนครบบ้าง ยกมือขึ้น The Heritage DragDay Party...
บ้านหลังเก่า ในชีวิตใหม่ ของเดี่ยว อัศวิน

บ้านหลังเก่า ในชีวิตใหม่ ของเดี่ยว อัศวิน

ชีวิตคนก็เหมือนกับบ้าน ก่อสร้าง ต่อเติม ไปตามลำดับขั้นวัย ดีงามหรือไม่ แตกต่างกันไป เฉกเช่นกัน แม้วัยผ่านเลย แต่ใจยังใฝ่ดี ก็สามารถปรุงแต่งชีวิตให้กลับมางดงาม ยังประโยชน์ได้อีกครั้ง เหมือนเรือนไม้หลังนี้ “บ้านจอมเมือง” ของเดี่ยว อัศวินM ผมเฝ้ามองหน้า Feed...